Onze Algemene Voorwaarden

Opmerking: dit is een automatisch vertaalde versie uit het Engels. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden of fouten in vertalingen en eventuele aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit.

Note: This is an automatically translated version from English. We can not be held liable for any inaccuracies or errors in translations and any liabilities arising from.

Definities van onderstaande termen: houd er rekening mee dat de onderstaande definities slechts een korte uitleg zijn en niet uitgebreid.

Verkoper: verkoper is de partij die de goederen en/of diensten aanbiedt, zijnde Ekirana (www.ekirana. nl) is een online winkelportaal van Ras4all. Ras4all is als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Verkoper wordt door elkaar aangeduid als wij, ons, Ekirana (www.ekirana.nl

Klant: klant is een particulier die de goederen en diensten koopt die door de verkoper worden aangeboden tegen een overeengekomen betaling. De klant wordt door elkaar aangeduid als u, uw.

Website: www.ekirana.nl en de direct daaraan gekoppelde webpagina's, worden door elkaar gebruikt voor website in de onderstaande voorwaarden.

Contract: contract is een overeenkomst tussen verkoper en koper, waarbij de verkoper de gekochte goederen aan de klant zal leveren nadat de bijbehorende betaling is goedgekeurd en nadat de koper akkoord is gegaan met de gepresenteerde voorwaarden tijdens het afrekenproces, die ook hieronder worden weergegeven.

Algemene voorwaarden:

 1. Individuen van 18 jaar of ouder kunnen een aankoop doen bij Ekirana (www.ekirana.nl). De klant zal een actief e-mailadres en een telefoonnummer nodig hebben dat kan worden gebruikt om indien nodig contact op te nemen. Indien vereist, stemt de klant ermee in om een positief identiteitsbewijs te overleggen dat is uitgegeven door de Nederlandse/Belgische overheid (indien van toepassing) als bewijs van eigendom van de creditcard die is gebruikt voor de aankoop.
 2. Klant neemt de verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van zijn/haar accountgegevens, inclusief wachtwoord, te handhaven en om ongeoorloofde toegang tot zijn/haar account te voorkomen. De klant stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die vanaf zijn account plaatsvinden. De klant moet alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de accountreferenties vertrouwelijk en veilig worden gehouden en moet de verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen als de klant enige reden heeft om aan te nemen dat zijn/haar accountreferenties, inclusief gebruikersnaam en wachtwoord, worden gemanipuleerd en/of gebruikt in een ongeoorloofde manier.
 3. De klant is als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste factuur- en afleveradressen.
 4. Bezorging vindt plaats op het door de klant tijdens het bestelproces opgegeven afleveradres. Afleveradres moet binnen Nederland of België zijn.
 5. Wanneer de klant een bestelling plaatst om een product/producten te kopen bij Ekirana (www.ekirana.nl), vertegenwoordigt de bestelling een niet-bindende overeenkomst tussen de verkoper en de klant. Een bindend contract tussen de verkoper en de koper vormt zich pas nadat een volledige betaling volledig is geautoriseerd door de betalingsgateway en de goederen zijn verzonden vanuit ons magazijn. Elke bestelling wordt alleen verzonden na een succesvolle autorisatie van het volledige gefactureerde bedrag.
 6. Houd er rekening mee dat de e-mailbevestiging slechts een bevestiging is van de ontvangst van de bestelling. Alle producten op dezelfde bestelling die we niet hebben bevestigd in de e-mail met de verzendbevestiging, maken geen deel uit van dat bindende contract.
 7. Bestellingen kunnen alleen worden geannuleerd voordat de goederen worden verzonden, door de verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Na verzending kunnen voedingsproducten/-producten worden geretourneerd binnen 7 dagen na aankoop en 14 dagen in het geval van non-foodproducten vanaf de dag van levering (exclusief de dag van levering),volgens het hier vermelde retourbeleid. Bederfelijke artikelen zijn uitgesloten van retournering.
 8. Alleen het schriftelijke gesprek komt in aanmerking voor elke wijziging of annulering van de bestelling voor of na verzending van goederen. Er kunnen contante restitutiekosten in rekening worden gebracht bij het annuleren van een bestelling.
 9. Alle goederen, artikelen of aanbiedingen die in onze catalogus worden weergegeven, zijn onderhevig aan beschikbaarheid op elk moment en zijn mogelijk niet altijd klaar in onze voorraad. Als dat het geval is, zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen van de beschikbaarheidsdatum. We hebben het recht om op elk moment items, goederen of aanbiedingen van de website te verwijderen, en onze enige aansprakelijkheid in dergelijke gevallen is beperkt tot het terugbetalen van geld dat aan ons is betaald met betrekking tot die goederen of items die we mogelijk niet langer kunnen betalen levering.  We zullen u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
 10. We doen ons uiterste best om uw bestelling te laten bezorgen op de bezorgdatum die in uw bevestigingsmail staat vermeld. Houd er echter rekening mee dat de door ons verstrekte leveringsdata slechts onze beste schattingen zijn en dat de daadwerkelijke levering van uw bestelling later kan zijn dan deze datum. Eventuele vertragingen door de bezorgdienst vallen buiten onze controle en onze aansprakelijkheid.
 11. In het geval dat een pakket onbezorgd wordt geretourneerd of wordt geweigerd op het moment van bezorging, behouden we ons het recht voor om de volledige verzendkosten in rekening te brengen voor zowel heen als terug verzending van pakketten en alle andere toepasselijke vergoedingen en transactiekosten. In dergelijke gevallen zijn bederfelijke artikelen uitgesloten van eventuele aanspraken op terugbetaling.
 12. Als de klant besluit een bestelling te annuleren, behouden we ons het recht voor om de toepasselijke transactiekosten in rekening te brengen.
 13. Bestellingen met onvolledige betaling of niet-betaling worden opgeschort totdat een volledige betaling is gedaan. Als dergelijke bestellingen niet binnen zeven dagen worden betaald, worden ze automatisch geannuleerd en zijn de annuleringskosten van toepassing.
 14. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de productkwaliteit, zoals, maar niet beperkt tot, smaak, textuur, kleur etc. van elk product dat we verkopen. Hoewel we bereid zijn om productgerelateerde klachten te escaleren naar de fabrikant, zijn we niet verantwoordelijk voor het oplossen van dergelijke klachten. We kunnen alleen een productretour aanbieden volgens voorwaarde #7 hierboven.
 15. De bestelling en de goederen worden de verantwoordelijkheid en het eigendom van de klant nadat de klant ze heeft ontvangen.
 16. We behouden ons het recht voor om prijzen, goederen en speciale aanbiedingen naar eigen goeddunken aan te passen.
 17. Wij hebben het recht om een of alle producten op elk moment te wijzigen of stop te zetten, met of zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk of permanent. Wij zijn niet aansprakelijk voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van enige product of dienst.
 18. Deals, cadeaubonnen en waardebonnen zijn exclusief en niet cumuleerbaar en niet inwisselbaar voor geld. De verkoper behoudt zich het recht voor om aanbiedingen en deals op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving stop te zetten. Kortingen kunnen niet worden gecombineerd en afgeprijsde producten komen mogelijk niet in aanmerking voor gratis verzending.
 19. Gratis verzending wordt beschouwd als aanbod en is complementair. We kunnen naar eigen goeddunken weigeren om gratis verzending aan te bieden.
 20. Houd er rekening mee dat foto's en afbeeldingen op Ekirana (www.ekirana.nl) alleen ter illustratie dienen. Het werkelijke product kan er anders uitzien dan op de afbeelding.
 21. Alle artikelprijzen zijn inclusief 9% of 21% BTW, indien van toepassing, tenzij anders vermeld.
 22. We behouden ons het recht voor om te weigeren een bestelling uit te voeren. Als een bestelling wordt geweigerd voor uitvoering, volgt een e-mailcommunicatie.
 23. We doen er alles aan om de nauwkeurigheid van productbeschrijvingen, afbeeldingen en prijzen op onze website te waarborgen, maar we kunnen niet garanderen dat ze altijd volledig nauwkeurig of up-to-date zijn. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of weglatingen te corrigeren en om productinformatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken.

  Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor:

  Alle directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of de producten die via onze website zijn gekocht.
  Elk verlies van of schade aan uw gegevens of computersysteem als gevolg van het gebruik van onze website of de producten die via onze website zijn gekocht.
  Eventuele fouten of weglatingen in de informatie op onze website. 
  We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in onze website, producten en diensten. We behouden ons ook het recht voor om een bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren, inclusief maar niet beperkt tot productbeschikbaarheid, prijsfouten of vermoedelijke fraude.

   

 24. Onze volledige aansprakelijkheid jegens jou gaat niet verder dan de orderkosten die je hebt betaald.
 25. De website of enig deel van de website mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële of niet-commerciële doeleinden zonder onze schriftelijke toestemming.
 26. U mag geen frame-technieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van Ekirana (www.ekirana.nl) en aan haar gelieerde ondernemingen zonder schriftelijke toestemming van de verkoper.
 27. Alle merkafbeeldingen en handelsmerken zijn eigendom van het respectieve eigenaarbedrijf.
 28. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruikmakend van Ekirana (www.ekirana.nl) of aan haar gelieerde ondernemingen  namen of handelsmerken zonder schriftelijke toestemming van Ekirana (www.ekirana.nl)  
 29. We behouden ons het recht voor om de verkoopvoorwaarden en het retourbeleid op elk moment te wijzigen zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen.
 30. Op bovenstaande voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Elk geschil zal worden beslecht door de Nederlandse rechtbank in Nederland.